Koszyki

Musisz się zalogować, zeby mieć dostęp do koszyków

 

(0)

Archiwalia (19)

18-08-2023
Roman Polański kończy 90 lat
14-05-2023
40-to rocznica śmierci Grzegorza Przemyka
09-05-2023
80-ta rocznica urodzin Wojciecha Karpińskiego
06-03-2023
55-ta rocznica Wydarzeń Marcowych 1968 roku
12-12-2021
40-ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
12-09-2021
Prymas Stefan Wyszyński
01-03-2021
100 rocznica urodzin Kazimierza Górskiego
30-08-2020
40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku
01-08-2020
76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
02-03-2020
40 rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza
21-10-2019
Rozrywka w PRL
25-07-2019
50-ta rocznica śmierci Witolda Gombrowicza
20-05-2019
100 rocznica urodzin Gustawa Herling-Grudzińskiego
13-07-2018
Bronisław Geremek - 10 rocznica śmierci
14-05-2018
35 rocznica śmierci Grzegorza Przemyka
10-11-2017
Marszałek Józef Piłsudski
18-04-2017
18.04. 90-ta rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego
02-07-2016
04.07 - 40 rocznica śmierci Antoniego Słonimskiego
05-05-2016
70 - te urodziny Ewy Kuryluk